ÖĞRENME UYGULAMALARI

ÜNITE 1

Mesleki Eğitim ve Öğretim Uygulayıcılarının Göçmen Girişimciliği için Dijital Ekonomi zorlukları ve çözümleri ile tanıştırılması


Ünite 1, dijital ekonomide göçmen girişimciliğine odaklanmaktadır. Temel kavramları, yasal gereklilikleri, zorlukları ve yenilikçi çözümleri keşfedeceksiniz. Ayrıca, dijital çağda girişimciliğin faydalarını ve ekonomi ve yerel topluluklar üzerindeki olumlu etkisini keşfedeceksiniz. Bu öğrenme ünitesi, konunun kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamayı ve öğrencileri göçmen girişimciliğinin dinamik dünyasında başarı için donatmayı amaçlamaktadır.

ÜNITE 2

Dijital Ekonomide Göçmen Girişimcilerin Güçlendirilmesi


Bu ünite aracılığıyla, girişimci bir zihniyet geliştirmek, çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik etmek ve liderlik, zaman yönetimi ve problem çözme gibi önemli beceriler edinmek de dahil olmak üzere girişimciliğin çeşitli yönleri araştırılmaktadır. Ünitede ayrıca takım dinamikleri, inovasyon için yaratıcılığın teşvik edilmesi, risk yönetimi stratejileri ve dayanıklılık geliştirme konuları da ele alınmaktadır. Amaç, bireyleri girişimcilikte başarı için kapsamlı bir araç setiyle donatmaktır.

ÜNITE 3

Göçmen Girişimcilere Dijital Ekonomi aracılığıyla uygulanabilir iş kurmaları için rehberlik etmek


Bu içerik, iş kurma, işin etik yönleri ve yenilikçi iş fikirleri geliştirme ve değerlendirme konularında mentorluk ve tavsiyeler de dahil olmak üzere kapsamlı bir girişimcilik konuları yelpazesi sunmaktadır. Pazarları ve müşterileri belirlemeye, projeniz için dijital bir varlık oluşturmaya, net hedefler belirlemeye, sürdürülebilir ve kârlı bir iş modeli geliştirmeye ve proje yönetimi döngüsünü anlamaya yardımcı olacaktır.

ÜNITE 4

Dijital Ekonomide başarı için göçmenlere Girişimcilik ve iş araçlarını sergilemek


Öğrenme ünitesi 4, modern dijital beceriler, e-ticaret stratejileri, finansal yönetim teknikleri, iş planlaması, insan kaynakları yönetimi ve muhasebe ilkeleri dahil olmak üzere modern girişimciler için bir dizi temel konuyu kapsamaktadır. Dijital dönüşüm ve girişimcilik ve iş başarısı için dijital araçların etkin kullanımı hakkında fikir verir.

ÜNITE 5

Dijital Ekonomide Göçmen Girişimciler için Pazarlama


Bu ünitenin sonunda, temel pazarlama kavramları, çeşitli pazarlama stratejileri, Pazarlamanın “4 P “sinde – Product (Ürün) Price (Fiyat) Place (Dağıtım) Promotion (Tutundurma) – özetlenen temel ilkeler, kapsamlı pazarlama planlarının geliştirilmesi, sosyal medya aracılığıyla pazarlamadan yararlanma, pazarlama uygulamalarında etik hususlar, etkili iletişim ve markalaşma teknikleri ve gelişmiş pazarlama içgörüleri ve stratejileri için müşteri yolculuğu haritalarının oluşturulması konularında sağlam bir kavrayışa sahip olacaksınız.

Project Number: 2021-1-BE01-K220-VET-000033048
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Imprint | Privacy Policy